thuis oefenenIB-ers (juf Christina, juf Marijke)

Spelling oefenen met uw kind

 
Op school gebruiken we voor spelling vanaf dit schooljaar de methode Spelling in beeld. In de methode worden elke week nieuwe woorden aangeboden. Het kan nodig zijn om thuis ook aandacht te besteden aan het oefenen van woorden. Het geeft kinderen zelfvertrouwen, voor bijvoorbeeld een dictee. 

Op de computer zijn verschillende goede programma’s waarmee de spelling geoefend kan worden. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden:
  • Spelling in beeld - App. Deze sluit volledig aan op de methode die op school gebruikt wordt.
  • Ambrasoft thuispakket; woordpakketten van de methode van school kunnen geïmporteerd worden. Ambrasoft biedt ook meerdere vakgebieden om te oefenen. www.ambrasoft.nl. Kosten zijn € 29,95.
  • www.bloon.nl Hier kunnen woorden ingevoerd worden om te oefenen. Het is een gratis website. De leerkracht van uw kind kan u verder informeren over het gebruik van www.bloon.nl
  • www.woordkasteel.com. Een te downloaden programma om woorden mee te oefenen.
  • www.leestrainer.nl Op deze site staan verschillende vakgebieden die geoefend kunnen worden. Als u kiest voor spelling wordt er gestart met een analysedictee en vervolgens worden de oefeningen hierop afgestemd. Het is helaas niet mogelijk om bij de methode Spelling in beeld aan te sluiten.
 
 
Overige tips voor het oefenen van spelling:
 
  • Overschrijven van woorden is niet effectief; kinderen kunnen letter voor letter kopiëren. 
  • Kinderen hebben baat bij ezelsbruggetjes voor spelling; de één onhoudt dit, de ander dat.
  • Gebruik verschillende manieren om te oefenen.
  • Oefen op een vast tijdstip op een dag.
  • Oefen korte momenten. Voor jonge kinderen is 5 tot 10 minuten genoeg. Herhaling is het meest waardevol.
 
Wilt u graag meer tips over het huiswerk maken en leren van uw kind, vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.
 
 

| [Printen] | hosting door Schoolsunited