thuis oefenen
IB-ers (juf Christina, juf Marijke)

Lezen (ook in de vakantie)Lezen is een belangrijke voorwaarde voor alle vakken op school. Op school besteden we in alle groepen veel aandacht aan technisch lezen. Het is ook erg goed om thuis met uw kind te lezen.
We geven graag een aantal tips voor het lezen met uw kind. 
 
 • Voorlezen, dit kan zelfs tot en met groep 8! Een lezend kind leert jaarlijks 1000 woorden extra.
 • Laat uw kind het boek kiezen.
 • Bekijk samen de omslag van het boek en verzin wat er zal gebeuren.
 • Lees om de beurt een stukje.
 • Praat samen over wat je kind gelezen heeft. Dit hoeven geen vragen te zijn die gaan over de inhoud van de tekst, maar wel vragen naar de beleving, zoals: 

  Hoe vond je het verhaal? Wat zou jij doen als...? Hoe vond je dat...? 
   
 • Gebruik luisterboeken, ook als kinderen niet de hele tijd meelezen, is dit positief voor het leren lezen en leesbegrip. Kies gerust een boek dat moeilijker is dan het instructieniveau. Het belangrijkste is dat uw kind het boek leuk vindt.
 • Luisterboeken kunt u ook gebruiken voor het herhaald lezen, zoals we dit op school ook doen. Uw kind luistert een bladzijde en leest stil mee. Daarna leest hij dezelfde bladzijde nog eens, samen met het luisterboek, tenslotte leest hij de bladzijde nog eens zelf.
 • Maak van het lezen een gezellig moment.
 • Als het lezen een beetje moeizaam gaat; word niet geïrriteerd of ongeduldig.
 • Een kind mag best even zelf proberen een woord te lezen, maar wacht niet te lang met gewoon voorzeggen. Zeker met woorden waarvan u vooraf al weet dat ze lastig zullen zijn kunt het gerust zeggen.
 • Heeft uw kind moeite met bepaalde letters, zoals b/d, ei/ie; zeg deze woorden dan voor, zodat ze telkens het goede woordbeeld opslaan.
 • Alles is lezen; menukaart, folders, verkeersborden.
 • Lees boeken in toneelvorm: Toneellezen. Deze zijn te lenen bij de bibliotheek op verschillende Avi niveaus. Als u ze reserveert via www.bibliotheekhardenberg.nl worden ze in Hardenberg bij de bibliotheek bezorgd. Titels vindt u door zoekwoord ‘Toneellezen’ op deze site in te vullen.
 • Geef je kind veel complimenten.

Kinderen die moeite hebben met lezen hebben het heel hard nodig dat ze blijven lezen, ook in de vakantie. Het is anders mogelijk dat ze na de vakantie weer in avi-niveau gedaald zijn. Natuurlijk blijft het belangrijk dat u probeert het lezen leuk te houden, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk verschillende tips toe te passen.
 

| [Printen] | hosting door Schoolsunited